| Startsida | Gården | Lediga jobb | Familjen | Historia | Aktuellt | Kontakt | Karta |
fågel på bron
uppdaterad i juni 2021


Detta händer på Christinelunds gård

Senaste!

2023 - Ombyggnad av befintligt stall
Christinelund fortsätter att utveckla verksamheten, bland annat genom ombyggnation av befintligt stall. Ombyggnationen bidrar till effektivisering av driften samt ökar mjölkkornas komfort. Dessa åtgärder har delvis blivit finansierade av den Europeiska Jordbruksfonden.

2020 - Fortsatt utveckling av bevattningssytem
Christinelund fortsätter att utveckla bevattningsystemet, bland annat genom att konverta från dieseldrift till eldrift med frekvensstyrd elpump på Krankelösa och Öbbestorp.

Vi har anlagt en fosfordamm på Kranklösa 2:2 och en kombinerad bevattningsdamm på Olofsböle 1:4. Detta för att kunna nyttja vinterns överskottsvatten till att vattna våra grödor under växtodlingssäsong, för att minska mängden näring som når Östersjön, för att gynna den biologiska mångfalden och för att skapa en branddamm för brandflyg. Dessa våtmarker har delvis blivit finansierade av den Europeiska Jordbruksfonden.

Vi har också fortsatt systemtäckdikat under 2020.

2019 - Kalvhälsan i fokus
Under året har vi ökat antal kalvplatser i form av kalviglos.


2018 - Utökat grovfoderlager
Genom att utöka ytan samt fler plansilofack har vi nu högre lagringskapacitet för foder.

2018 - Förstärkning av befintligt vattensystem
Christinelunds gård effektiviserar befintligt vattensystem för att hushålla med vattenresurser.


2017 - Ständig utveckling
Christinelund är under ständig utveckling, under 2015
har vi investerat i ytterligare djurplatser med fokus på djur och arbetsmiljö. Detta ger ett bra kretslopp inom gården vad det gäller växtnäring och ett bra utnyttjande av gårdens resurser.
Investeringen består av tillbyggnad av ko och ungdjursplatser
där den energieffektivaste ventilation och belysning har använts.
Vi har även utökat lagringskapaciteten av gödsel och grovfoder.

Dess investeringar har delvis finansierats genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.2016 - GPS-styrning
Christinelunds gård gör en ny satsning med GPS-styrning på gödningsspridare och växtskyddsspruta.

2016 - Olofsböle
Christinelunds gård expanderar genom förvärvet av Olofsböle gård med tillhörande mark om 220 hektar.


Jubileumsår 2015
Christinelunds herrgårdsbyggnad är nu 200 år. Familjen Cedergren har varit verksamma på gården i 30 år.

Nytt år ger nya möjligheter. Vi planerar att öka mjölk- och köttproduktionen genom att förlänga befintliga djurstall 2015.


Årets Företagare i Södermöre 2014

Årets Mjölkbonde 2014


Började arbeta med LEAN Lantbruk 2013


Christinelunds gård blev utsett till vinnare av priset Årets spjutspetsföretag 2010!

Björn, Agneta och Aron tar emot pris för årets spjutspetsföretag 2010

adress: Christinelundsgård, 388 91 Vassmolösa | telefon: +4670-2135115 | E-post aroncedergren@email.com

webbdesigner: Anita Cedergren