| Startsida | Gården | Familjen | Historia | Aktuellt | Kontakta | Karta | Tjänster | Lediga jobb |
fågel på bron
uppdaterad den 1 oktober 2019


Detta händer på Christinelunds gård

Senaste!

2019 - Kalvhälsan i fokus
Under året har vi ökat antal kalvplatser i form av kalviglos.


2018 - Utökat grovfoderlager
Genom att utöka ytan samt fler plansilofack har vi nu högre lagringskapacitet för foder.

2018 - Förstärkning av befintligt vattensystem
Christinelunds gård effektiviserar befintligt vattensystem för att hushålla med vattenresurser.


2017 - Ständig utveckling
Christinelund är under ständig utveckling, under 2015
har vi investerat i ytterligare djurplatser med fokus på djur och arbetsmiljö. Detta ger ett bra kretslopp inom gården vad det gäller växtnäring och ett bra utnyttjande av gårdens resurser.
Investeringen består av tillbyggnad av ko och ungdjursplatser
där den energieffektivaste ventilation och belysning har använts.
Vi har även utökat lagringskapaciteten av gödsel och grovfoder.

Dess investeringar har delvis finansierats genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.2016 - GPS-styrning
Christinelunds gård gör en ny satsning med GPS-styrning på gödningsspridare och växtskyddsspruta.

2016 - Olofsböle
Christinelunds gård expanderar genom förvärvet av Olofsböle gård med tillhörande mark om 220 hektar.


Jubileumsår 2015
Christinelunds herrgårdsbyggnad är nu 200 år. Familjen Cedergren har varit verksamma på gården i 30 år.

Nytt år ger nya möjligheter. Vi planerar att öka mjölk- och köttproduktionen genom att förlänga befintliga djurstall 2015.


Årets Företagare i Södermöre 2014

Årets Mjölkbonde 2014


Började arbeta med LEAN Lantbruk 2013


Christinelunds gård blev utsett till vinnare av priset Årets spjutspetsföretag 2010!

Björn, Agneta och Aron tar emot pris för årets spjutspetsföretag 2010

adress: Christinelundsgård, 388 91 Vassmolösa | telefon: +4670-2135115 | E-post aroncedergren@email.com

webbdesigner: Anita Cedergren