| Startsida | Gården | Lediga jobb | Familjen | Historia | Aktuellt | Kontakta | Karta | Tjänster |
ko

Gården

I dagsläget finns ca 650 mjölkkor samt rekrytering med uppfödning av tjurar. Totalt finns det 1500 djur.

Gårdens viktigaste resurs är de cirka tio medarbetarna.

Det odlas majs, vall, spannmål och oljeväxter. Huvudgrödan är grovfoder, som odlas för gårdens djur.

140 hektar betesmark. 776 hektar åkermark. 40 hektar övrig mark. 1350 hektar skog.

Total areal 2306 hektar.


skog
kvigor

adress: Christinelundsgård, 388 91 Vassmolösa | telefon: +4670-2135115 | E-post aroncedergren@email.com

webbdesigner: Anita Cedergren