| Startsida | Gården | Lediga jobb | Familjen | Historia | Aktuellt | Kontakta | Karta | Tjänster |
klocka

Christinelunds gårds ägare

Byn Gåra

Där Christinelund nu ligger låg den gamla byn Gåra by vars marker sträckte sig ända ner till Arby kyrka. Namnet skrevs 1539 Gaarda. Här fanns då 2 skattegårdar och en frälsegård. Frälsegården tillhörde Gustav Wasas svåger Abraham Eriksson Lejonhufvud, som också ägde gårdar i Väntorp och Kulltorp. I Byagärde österut i byn fanns en tid ytterligare en frälsegård. Där låg också Baggenskvarn.

Christinelund anlägges

Åren efter 1750 köpte en man vid namn Johan G. Wahlbom ihop gårdarna i Gåra by och byggde vid Norra Gårda en präktig gård som fick namn efter hans hustru Christina(född Beronia-Björnstierna,som var dotter till biskopen i Kalmar), alltså Christinelund. Johan G. Wahlbom kom från granngården Applerum, men blev tidigt faderlös och kom att växa upp hos jägmästaren på Norra Gårda tillsammans med dennes son. Under studietiden i Uppsala sägs han ha varit Carl von Linne´s favoritelev. Han utbildade sig till naturvetare och läkare och blev så småningom den allra förste provinsialläkaren i Kalmar län. Som sådan organiserade han upp sjukvården i länet. Titulerades arkiator och var kunglig livmedicus.

1808 Magnus Johan Walbom- Björnstierna g.m Sara Elisabet Nilsson. Sonen Magnus Johan uppförde åren 1812-1815 den nya gårdsbyggningen. Han var militär och hade sin tjänst i Finland, blev sedan general. 1802 gifte han sig med Sara Elisabet Nilsson. En portal uppförd till minne av deras besök på Christinelund detta år finns fortfarande i behåll.

 

1837 Lisette E.A. Björnstierna g.m. Axel Ludvig Rappe Magnus Johan och Sara Eliabeth hade en son som också blev general, men det var deras dotter Lisette som tillsammans med sin man Axel Ludvig Rappe, 1837 skulle komma att överta Christinelund. Axel Ludvig var också militär bl.a överste för Upplands infanteriregemente, senare general och 1860 landshövding i Kristianstads län. Rappe släkten skulle komma att äga Christinelund i 150 år. Axel Ludvig och Lisette hade sex söner. De flesta av dem gick den militära vägen. Den mest berömda blev Axel Emil f. 1838. Han gick fransk tjänst, deltog i 43 drabbningar. Tilldelade här för Hederslegionens stora kors av Napoleon. Kom senare åter i svensk tjänst, blev så småningom general och var åren 1892-1899 försvarsminister.

 

CHRISTINELUND PRODUCERADE PÅ TRE GENERATIONER FYRA GENERALER. Vilken annan gård har gjort det?

År 1900 kom Ludvig Bernhard Rappe g.m Anna Tersmeden att överta Christinelund. Han var också militär och blev slutligen överste för Upplands regemente. Efter hans död 1906 skötte Anna Rappe gården i mer än 40 år. Hon betecknas som en mycket skicklig driftledare.

 

1952 Gerhard Alexis Rappe, gm 1:o grevinna Hedvig Posse 2:o Ebba Pauli. Gerhard Rappe var agronomie doktor och bl.a ordf. i Svenska mosskulturföreningen.

 

1968 Axel Johan,Casimir, Rappe, g.m. Grevinnan Hillevi Posse- Bruncrona. Johan drev gården tillsamans med sina söner Carl- Gustaf och Erik det sista åren. År 1985 såldes Christinelund. Därmed slutade Rappe-släktens 150 åriga era här.

Christinelund förvärvas 1985 av Björn och Agneta Cedergren.

Christinelunds areal var då 185 ha . åker, 120 ha skog. Modernt lösdriftstall byggt 1978, med plats för 150 kor. 1985 fanns där 102 kor.

adress: Christinelundsgård, 388 91 Vassmolösa | telefon: +4670-2135115 | E-post aroncedergren@email.com

webbdesigner: Anita Cedergren